Skredsikringsplan

🟡 Planlagt og prioritert

Plankategori

Temaplan

Status / aktivitet

Revideres for ny kommune

Ansvar

Assisterende rådmann, teknisk drift og eiendom

Prioritering / tid

Ferdig første halvår 2021