Trafikksikkerhetsplan

🟡 Planlagt og prioritert

Plankategori

Temaplan

Status / aktivitet

Revideres / tilpasses for ny kommune

Ansvar

Assisterende rådmann, teknisk drift og eiendom

Prioritering / tid

Under revidering, vedtas vår 2021