Planstrategi

Plan- og bygningsloven stiller krav om at kommunestyret innen et år etter konstituering skal vedta en kommunal planstrategi for valgperioden. Planstrategien er ikke en plan, men et verktøy som skal gi oversikt over kommunens planbehov i perioden.

Som følge av kommunesammenslåingen mellom Hammerfest og Kvalsund skal vi utarbeide en ny kommuneplanens samfunnsdel. Arbeidet med dette forutsetter at det foreligger et planprogram – en arbeidsplan for prosessen rundt ny kommuneplan.Skjematisk oversikt over det kommunale planverket - Klikk for stort bildeForslag til 
Planstrategi 2020–2023 og planprogram for ny kommuneplanens samfunnsdel 2021–2034 (PDF, 780 kB)
er for tiden på høring.