Barneverntjenesten i kommunehuset

Ombygging for å gi flere hensiktsmessige kontorplasser, samtalerom og møterom.

Kostnad; 0,5 mill.
Ferdig jan 2021.

Gulvplan - Klikk for stort bilde