Reindalen skole

Reindalen skole renoveres og bygges om i 2020/2021 med byggestart i juni 2020. Byggetiden vil vare frem til uken før skolestart august 2021.

 

Oppussing og nybygg

Reindalen skole skal pusses opp og et nytt bygg skal reises. Det etableres et nytt inngangsparti som vil bli hjertet av skolen i tilknytning til biblioteket. I bygg A, C og D skal det gjøres overflatebehandling, akustikkplater, ny belysning, utskifting av himling og utskiftning av belegg der det er behov og det skal etableres nytt ventilasjonsanlegg i bygg C.

Bygg B som i dag kjennes som administrasjonsbygningen skal rives. Her skal det oppføres et nytt multihus over to plan hvor det etableres ny gymsal med garderober og møte- og kontorlokaler til lærere.

Uteområdet skal få seg en oppløftning. Her har sikkerheten og aktiviteten for barna vært en del av hovedfokuset. Det skal etableres gang- og sykkelsti ned til skolen, drop-off sone for elevene og ny ansattparkering. Det vil også bli opparbeidet nye lekesoner med forskjellige aktiviteter.

Reindalen skole samarbeider med entreprenør og skolesektoren for å finne trygge og gode måter for gjennomføring av byggeprosessen for å kunne ivareta barnas sikkerhet. Det vil bli etablert sikre og høye gjerder slik at elevene ikke vil ha mulighet til å komme seg inn  på anleggsområdet. Det vil gjennom hele byggeperioden foregå faste møter mellom de ulike aktørene for å kvalitetssikre miljø og sikkerhet for elevene. 

Bildegalleri

Hammerfest kommune har skrevet kontrakt med Nord Norsk Bygg AS og skal gjennomføre samspillsfase sammen med dem før byggingen iverksettes. Under samspillsfasen bestemmes alle endelige detaljer som justering av vegger, endring av farge og lignende.

Klassetrinn 1. - 4. vil bli på Reindalen skole under byggeperioden.
Klassetrinn 5. - 7. vil busses til Baksalen skole.

 

Fremdriftsplan

i grove trekk

Reindalen skole skal renoveres og bygges om i 2020/21, med byggestart så snart skolen slutter i juni 2020. Byggetiden vil vare frem til uken før skolestart august 2021. 

Det er meningen at bygg C og D (de to byggene ned mot barnehagen) skal benyttes skoleåret 2020/21, men stå disponibel for byggeaktivitet sommeren 2020 og 2021. 

Ved skoleslutt juni 2020 er Reindalen skole tømt og klargjort for byggeaktivitet, og nødvendig inventar flyttes til gamle Baksalen skole. 5.-7.trinn benytter gamle Baksalen skole, hele skoleåret 20/21. SFO og klassetrinnene 1-4 blir på Reindalen skole.

Det foregår nå forberedelser på gamle Baksalen skole slik at den skal være klar for innflytting ved skoleslutt juni 2020. De tekniske anleggene gjennomgås (ventilasjon, el, lys, Internett, alarmanlegg, mm), og det gjennomføres noe malearbeid, mindre ombygging og renhold av alle areal som skal benyttes.

Klassetrinn 1–4

I planleggingsprosessen ble det i samarbeid med skolesektoren kommet fram til at de minste elevene skulle få bli på skolen for å slippe buss til en midlertidig skole. Dette innebærer at klassetrinn 1–4 skal benytte arealene i bygg C og bygg D under byggearbeidene på bygg A og bygg B.  Det vil ikke gjennomføres byggearbeid i bygg C og D når elvene er tilstede.
Arealene som klassetrinn 1–4 skal benytte fra skolestart vil bli pusset opp i tidsrommet skoleslutt juni 2020, til oppstart august 2020. Ved skolestart august 2021 vil hele skolen framstå som oppusset, og alle klassetrinnene er samlet igjen.

Vi samarbeider nå med entreprenør og skolesektoren for å finne trygge og gode måter for gjennomføring av byggeprosessen, for å kunne ivareta barna sin sikkerhet. Det vil bli etablert sikre og høye gjerder slik at elevene ikke vil ha mulighet til å komme seg inn på anleggsområdet. Det vil gjennom hele byggeperioden foregå faste møter mellom de ulike aktørene for å kvalitetssikre miljø og sikkerhet for elevene.

Arealene som elevene ved klassetrinn 1–4 skal benytte:


 

Klassetrinn 5–7

Elever ved klassetrinn 5–7 vil busses hver dag til gamle Baksalen skole. Det er satt i gang arbeider på gamle Baksalen skole slik at vi kan ivareta alle funksjoner og gi elevene et godt tilbud.
 

Reindalen skole - plantegninger
Tittel Publisert Type
Reindalen skole - Plan 1. etasje

11.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reindalen skole - Plan 1. etasje.pdf
Reindalen skole - Plan 2. etasje

11.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reindalen skole - Plan 2. etasje.pdf
Reindalen skole - Plan multihuset og A-fløy 1. etasje

11.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reindalen skole - Plan multihuset og A-fløy 1. etasje.pdf
Reindalen skole - Plan multihuset 1. etasje

11.05.2020 Filtype: png. Klikk for å laste ned Multihus 1. etasje.png
Reindalen skole - Plan multihuset 2. etasje

11.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reindalen skole - Plan multihuset 2. etasje.pdf
Landskapsplan - uteområdet

11.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Landskapsplan - uteområdet.pdf
Byggeplass - Klikk for stort bilde
Byggeplass - Klikk for stort bilde
Byggeplass - Klikk for stort bilde