Rusbehandling og psykiatri

Parkgata 18, fase 2

  • 4 Leiligheter i plan 3 (Politiet leier disse arealene pr. i dag).
  • Heis tilknyttet leiligheter og kontorer i plan 2.
  • Dagsenter i tidligere garasjer/ byggdriftslokaler.
  • Kostnad dagsenter 2 mill. Heis 1 mill. Leiligheter 8 mill.
  • Oppstart: ikke bevilget midler.

Plantegning - Klikk for stort bilde