Utfylling for parkeringshus ved nye Hammmerfest sykehus

Tidsperspektiv Bygg:

  • Planlagt byggestart 2022,
  • Ferdigstillelse 2024.

Kostnadsramme utfylling: 10 mill.
Status: Utfylling utført, prosess for bygg under vurdering av Hammerfest Parkering KF.
Kostnadsramme bygg: 105 mill.

Oversiktskart - Klikk for stort bilde

Detaljkart - Klikk for stort bilde