Gatelys og fortau ved vann- og avløpsprosjekter

  • Midlene brukes ved gjennomføring av VA-prosjekter.
  • Naturlig å ta fortau og gatelys samtidig.
  • Underdekning på budsjett for veilys
  • Kan ikke kostnadsbelastes VA.