Mobildekning i distriktene

Anbudsprosess er gjennomført og avklaringer og forhandlinger pågår

Kravspesifikasjon

  • Mobilmast, mobilt telefon- og bredbåndsnett ved Langstrand, Revsneshamn og Hellefjord i Hammerfest kommune.
  • Utbyggingsområder som inngår i konkurransen (minimumsleveransen): 
  • Langstrand(vedlegg 5)
  • Revsneshamn
  • Hellefjord
  • I tillegg er det tatt med flere ønskede områder.