Prisliste 2023

Du finner vedtatt gebyrliste her.
(Når du klikker på et enkelt punkt i gebyrlisten kan det ta noen sekunder før nettleseren skroller til riktig tabell.)

Arktisk kultursenter (AKS) 2023

 

Merverdiavgift tilkommer de satser som er merverdiavgiftpliktige og som ikke er omfattet av fritaksordningene for merverdiavgift. Det delegeres til administrasjonen å fastsette andre utleiesatser eller fritak for leie i særskilte tilfeller. Fritak for leie kan gis til frivillige lag og foreninger med flere, som driver en samfunnsnyttig innsats/humanitært arbeid overfor enkeltmennesker og grupper i lokalsamfunnet.