Prisliste 2023

Du finner vedtatt gebyrliste her.
(Når du klikker på et enkelt punkt i gebyrlisten kan det ta noen sekunder før nettleseren skroller til riktig tabell.)

Institusjonsbaserte tjenester 2023

For institusjonsbaserte tjenester fastsettes avgiften av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Kommunen krever egenandel per døgn for korttidsopphold, dag/nattopphold i h.h.t. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR 2011-12-16-1349) jfr Rundskriv I-1/2022 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester, datert 21.12.2021.