Prisliste 2023

Du finner vedtatt gebyrliste her.
(Når du klikker på et enkelt punkt i gebyrlisten kan det ta noen sekunder før nettleseren skroller til riktig tabell.)

Oppvekst og kultur 2023

Barnehage 

Foreldrebetaling

- Fra 1. august 2023 er det foreslått i Statsbudsjettet at det skal være gratis barnehageplass i tiltakssonen.
- Fra 1. august 20223 er det foreslått i Statsbudsjettet at det skal være gratis for barn nummer 3 i hele landet. 


- Dersom det blir gratis barnehageplass i tiltakssonen må det tas en beslutning om hvorvidt det er behov for dagplasser.
Betaling for kost kommer i tillegg.

Betalingsfritak

Alle barn skal ha fire ukers ferie i løpet av et barnehageår, hvorav 3 uker skal være sammenhengende i perioden 1. juni til 30. august. (Vedtektene).
Juli måned er betalingsfri.

Skolefritidsordningen

Etter forskrift til opplæringslova, kap. 1B Skolefritidsordninga skal tilbudet til barn med særskilte behov 5.-7. trinn være gratis. Betaling for kost kommer i tillegg.

Hammerfest kommune gir betalingsfritak for foreldrebetaling for husholdninger med en samlet inntekt lavere enn 2,5 G (etter søknad). Betaling for kost kommer i tillegg.

Hammerfest kommune gir betalingsfritak for foreldrebetaling i SFO til familier med barn som er tildelt SFO-plass ved Akkarfjord, Forsøl, Kvalsund og Kokelv skole. Betaling for kost kommer i tillegg.

Hammerfest kommune gir 50 % søskenmoderasjon for barn nummer 2 i SFO og 15 % søskenmoderasjon dersom det er søsken i barnehage.

Redusert foreldrebetaling innvilges etter søknad i henhold til bestemmelsene i forskrift til opplæringslova kap.1 B Skolefritidsordninga