Endre styrer og stedfortreder

Søke om å endre styrer eller stedfortreder.

Behandlingstid: 1 månedIngen gebyr for denne typen søknad.

Det skal oppnevnes en styrer og en stedfortreder for hver bevilling*. Bare personer som har det daglige ansvaret for salget eller skjenkingen kan oppnevnes som styrer. Styreren må være over 20 år og ha uklanderlig vandel.

Dersom styrer eller stedfortreder slutter, må bevillingshaver søke om godkjenning av ny styrer/stedfortreder.

Mer informasjon om styrers ansvar finner du hos Helsedirektoratet 

Søknaden skal inneholde følgende informasjon om den som skal godkjennes som ny styrer eller stedfortreder:

  • Navn
  • Adresse
  • Fullt personnummer (Hen må være over 20 år).
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for bevillingen (salg og/ eller skjenking).
  • Arbeidsavtale eller annen dokumentasjon som viser at vedkommende er ansatt på skjenkestedet eller arbeider i virksomheten i kraft av eierstilling. Dokumentasjonen må vise at styrer har reell styringsrett over salg eller skjenking. 

Søknad med vedlegg sendes til postmottak@hammerfest.kommune.no merkes "endre styrer/ stedfortreder".

*alkoholloven §1-7

Åpningstider

Servicekontoret er åpent for publikum

  • 16. mai til 15. september: 0800 - 1500
  • 16. september til 15. mai: 0800 - 1530

alle hverdager