Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling, må hvert år rapportere inn omsetning for salg og skjenking av alkohol. Bevillingshaver må betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. 

Levering av omsetningsoppgave

Innleveringsfrist for 2022 er 10. mars 

Hammerfest kommune sender ut brev hvert år til alle med salgs- og skjenkebevilling med info om frist for rapportering. Rapporteringen sendes inn via Hammerfest kommunes skjemaportal:

Du må logge inn med minID eller BankID. Bevillingshavere som har flere bevillinger, må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested.

Det som skal rapporteres er følgende: 

  • Faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk året før – aktuelle alkoholgrupper.
  • Forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk for året vi er inne i – aktuelle alkoholgrupper.

 

Gebyr og satser

Bevillingsgebyret utgjør for 2022 minimum kr 1740 for salg og kr 5400 for skjenking.

Bevillingsgebyret er fastsatt i alkoholforskriften. Faktisk omsetning for året før vil bli avregnet mot tidligere innbetalt gebyr for forventet omsetning for året vi er inne i. Faktura/ avregning for faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk  samt forventet omsetning blir sendt ut hvert år etter fristen for innrapportering.

Avgiften går til tiltak med sikte på å forebygge rusmiddelmisbruk blant barn og unge. 

Gebyret skal betales etter følgende satser i 2022:

Salg

  • 0,22 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 0,61 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Skjenking

  • 0,50 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 1,32 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
  • 4,36 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3

Adresse

Servicekontoret Hammerfest sentrum

Besøksadresse

Rådhuset
Rådhusplassen 1
9600 Hammerfest

T 78 40 25 00

 

Servicekontoret Kvalsund

Besøksadresse

Kvalsund kommunehus
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund

T 78 40 25 77

 


Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
T 78 40 20 00
servicekontoret@hammerfest.kommune.no

Send melding til oss med SikkerPost