Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling, må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges.

Levering av omsetningsoppgave

Fristen for levering av omsetningsoppgave er 31. mars 2021. Omsetningsoppgaven sendes inn i Hammerfest kommunes skjemaportal:

Du må logge inn med minID eller BankID. Bevillingshavere som har flere bevillinger, må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested.

Det som skal rapporteres er følgende: 

  • Faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk i 2020 – aktuelle alkoholgrupper.
  • Forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk i 2021 – aktuelle alkoholgrupper.

 

Gebyr og satser

Bevillingsgebyret utgjør per år minimum kr 1740 for salg og kr 5400 for skjenking. Gebyret er fastsatt i alkoholforskriften. Faktisk omsetning for 2020 vil bli avregnet mot tidligere innbetalt gebyr for forventet omsetning for 2021. Faktura/ avregning for faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk i 2020 samt forventet omsetning i 2021 blir sendt ut etter 31. mars 2021.

Avgiften går til tiltak med sikte på å forebygge rusmiddelmisbruk blant barn og unge. 

Gebyret skal betales etter følgende satser:

Salg

  • 0,22 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 0,61 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Skjenking

  • 0,50 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 1,32 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
  • 4,36 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3

Adresse

Servicekontoret

Besøksadresse

Rådhuset
Rådhusplassen 1
9600 Hammerfest

T 78 40 25 00

 

Kvalsund kommunehus
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund

T 78 40 25 77

 

 


Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
78 40 20 00
servicekontoret@hammerfest.kommune.no

Send melding til oss med SikkerPost