Den/de som driver serveringsvirksomhet med skjenking av alkoholholdig drikk må ha bevilling gitt av kommunen i henhold til alkoholloven § 1-4 a.

Ønsker du å servere alkoholholdig drikke i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Både søkere med og uten alminnelig skjenkebevilling kan søke om bevilling for en enkelt anledning/ arrangement.