Bevilling for en enkelt anledning

Bevillingen til å skjenke alkohol for en enkelt anledning kan gis i hht alkohollovens §1-6, 3 ledd. Både søkere med og uten alminnelig skjenkebevilling kan søke om bevilling for en enkelt anledning

Bevillingssøknaden må knyttes til en enkelt bestemt begivenhet. En enkelt anledning kan ikke strekke seg over mer enn 6 dager. Dersom det skal serveres matvarer i forbindelse med arrangementet skal Mattilsynet ha melding om dette. 
Les mer om melding om næringsmiddelvirksomhet til Mattilsynet

Bevilling for en enkelt anledning - søkere uten eksisterende bevilling

Den som ikke har bevilling fra før kan søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning.
Søknaden behandles administrativt av Servicekontoret. Det innhentes høringsuttalelser fra politi og rusmiddeltjensten. Saksbehandlingstid på inntil 3 uker må påregnes.  

Bevilling for en enkelt anledning - søkere med eksisterende bevilling 

Den som allerede har alminnelig skjenkebevilling kan for en enkelt anledning søke om: 

  • utvidelse til å gjelde skjenking av alkoholgruppe 3 (over 22 vol.prosent)
  • utvidelse av skjenkeareal
  • utvidelse av skjenketid

Søknad om endrede vilkår for en enkelt anledning behandles administrativt av Servicekontoret. Det innhentes høringsuttalelser fra politi og rusmiddeltjensten. Saksbehandlingstid på inntil 3 uker må påregnes. 

Søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning 

Du kan søke elektronisk via vår selvbetjeningsportal.

Søknadsskjema i papirutgave kan du få ved å ta kontakt med Servicekontoret

De som som søker om skjenkebevilling innen kategoriene ambulerende og enkeltanledning må også sende eget søknadsskjema til politiet angåede vakthold og godkjenning av styrer, stedfortreder og vakter. 

Politiets søknadskjema - melding/søknad om arrangement (PDF, 103 kB).

Vi krever et gebyr for søknaden, etter kommunens gebyr- og avgiftsregulativ

Kontakt Servicekontoret for nærmere informasjon og søknadsskjema.