5.11 - Tilskudd til bygging, ombygging og renovering

5.11 Tilskudd til bygging, ombygging og renovering
Område Ny bolig Nytt næringsbygg Ombygging/renovering
Kvalsund Sentrum* 200 000,00 - -
Kvalsund for øvrig 200 000,00 200 000,00 50 % av dokumenterte kostnader som overstiger kr.  400 000,00 maksimalt kr. 200 000,00
Rypefjord/ Hammerfest - - -
Bekkeli, Stømsnes og Forsøl 120 000,00 - -
Seiland/ Sørøya 200 000,00 200 000,00 50 % av dokumenterte kostnader som overstiger kr. 400 000,00 maksimalt kr. 200 000,00

*Med Kvalsund sentrum menes det areal som i kommuneplanens arealdel for nye Hammerfest kommune avsettes som sentrumsområdeNærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd

Mellomvannet:

For eneboliger som bygges på Mellomvannet boligfelt gis et tilskudd pålydende 75.000.-.

I tillegg ytes et tilskudd i refusjonssummen pålydende 300,- pr. m2.

Tilskuddene trekkes fra ved faktureringen.