4.2 - Institusjonsbaserte tjenester

Prisliste 2020

For institusjonsbaserte tjenester fastsettes avgiften av Helse og omsorgsdepartementet Kommunen krever egenandel per døgn for korttidsopphold, dag-/nattopphold i h.h.t ”Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (for. 2011-12-16-1349) for vederlag i institusjon mv.”, fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, jamfør for tiden rundskriv I-1/2016.

Korttidsopphold, dag-/nattopphold
Avgiftsart Beløp
Vederlag per døgn for korttidsopphold 164,00
Dag-/nattopphold 92,00
Frokost, lunsj og middag 69,00