Kommunale gebyrer og avgifter

Prisliste 2022

Kommunale gebyrer og avgifter er vedtatt i kommunens gebyr- og avgiftsregulativ for 2022
Åpne regulativet (web)     Last ned regulativet (PDF, 3 MB)
 • Arktisk kultursenter (AKS)
  Billettjenester – Grunnleie andre fasiliteter – Grunnleie saler, ikke-kommersielle aktører – Grunnleie saler, kommersielle aktører, kulturarrangementer – Kurs- og konferansepriser – Leie for lokale lag og foreninger til sceniske produksjoner – Leie tjenester – Streaming – Utstyrsleie diverse – Utstyrsleie instrument/backline – Utstyrsleie lyd
 • Bevillingsgebyr
  Enkeltanledninger med og uten eksisterende skjenkebevilling – Salg – Skjenking
 • Folkebad
 • Hammerfest bibliotek
  Erstatning for tapt eller skadet/ødelagt materiale – Purring
 • Hammerfest brann og redning
  Beredskap – Beredskapssamarbeidet IUA - forbruksmateriell – Brannforebyggertjenesten og forebyggende avdeling – Kurs/øvelser
 • Hammerfest menighetsråd
 • Hjemmebaserte tjenester – Praktisk bistand
  Egenandel for servicepakke – Egenandel for trygghetsalarm – Snømåking
 • Institusjonsbaserte tjenester
  Korttidsopphold, dag-/nattopphold
 • Kunnskapsprøve
 • Oppvekst og kultur
  Barnehage – Bootleg – Hammerfest kulturskole – Skolefritidsordningen – Utleie av skolene – Voksenopplæring
 • Plan og næring
  Feste- og leieavgifter – Tiltak på eiendommer – Arealoverføring – Dispensasjon fra Plan- og bygningsloven – Boligbygging og fritidshus – Delingssøknader – Matrikkel – Oppføring eller endring av bygning –  Grensejustering – Riving – m.m.
 • Sentraladministrasjon
  Servicekontoret – Økonomiavdelingen
 • Teknisk drift og eiendom
  Deponering – Leie av aula – Flerbrukshaller – Fotballhall – Grendehus – Gymsaler – Torgplass – Miljøbygget, Kvalsund – Svømmehaller – Telt – Turnhall – Uteanlegg – Utleie av maskiner og utstyr
 • Vann, avløp, renovasjon, feiing/tilsyn; Årsgebyr
  Årsgebyr for vann og avløp – Årsavgift for slamtømming – Årsavgift for renovasjon – Avgift feiing og tilsyn
 • Vann og avløp; tilknytningsgebyr
  Fritidsbebyggelse/ bolig boligbygg/ andre frittstående bygg – Nybygg og næring – Tilbygg påbygg hytte, bolig, næring og andre nye frittstående bygg
   

Kommunale gebyrer for dine eiendommer i Hammerfest kommune