Arbeidsgiver

Arbeidsgiverkontrollen i Hammerfest

Spørsmål fra arbeidsgivere angående utbetaling av lønn, beregning av arbeidsgiveravgift m.v. kan rettes til:

Arbeidsgiverkontrollen Hammerfest
Hammerfest Kommune
Postboks 1224                                                                                             
9616 Hammerfest

78 40 20 25
Send e-post

Kurs

Skattoppkreverkontoret holder i løpet av året gratis kurs for nye arbeidsgivere. Ta kontakt for mer info og tidspunkt for kurs.

Frister og forfall for arbeidsgiver som har ansatte

Termin

Periode

Frist for betaling

1. termin

januar/februar

15. mars

2. termin

mars/april

15. mai

3. termin

mai/ juni

15. juli

4. termin

juli/august 

15. september

5. termin

september/oktober

15.   november

6. termin

november/desember

15.   januar 

Frist for innlevering av a-melding er den 5. i måneden etter lønnsutbetaling.

Send oppgjørsliste for utleggstrekk til den skatteoppkrever som har pålagt trekket.

Fristen er den samme som når betaling forfaller.

Betalingsinformasjon

Det er ikke anledning til å innbetale skatter og avgifter med kontanter på skatteoppkrevningskontoret. All innbetaling av skatter og avgifter må skje via bank.

Vår bankforbindelse er Nordea Bank Abp, filial i Norge, Oslo

Kontonummer

6345.06.20043 

Swiftadresse

NDEANOKK

Iban

NO6463450620043

Adresse

Skatteoppkrevingskontoret i Hammerfest

Besøksadresse

Kommunehuset 2 etg.
Storgata 17
9600 Hammerfest  

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

T 78 40 20 25

Send e-post

Kontonummer for skatt og arbeidsgiveravgift

6345.07.54066

Kontoret og telefonen er betjent hver dag mellom 08:00 – 15:00 for personlig avtale. Ta gjerne kontakt på forhånd for å avtale et møte.