Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Som arbeidsgiver må du foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift hver gang du utbetaler lønn og annen trekkpliktig godtgjørelse.

Du må trekke skatt i alle lønnsutbetalinger på grunnlag av den ansattes skattekort som du selv bestiller via altinn.no.

Har ikke den ansatte skattekort, skal du trekke 50 % i skatt. Gjelder det pensjonsytelser skal det trekkes 30 %.

Forskuddstrekket skal settes inn på en egen skattetrekkskonto senest første virkedag etter lønnsutbetaling.

Lønnet arbeid i hjemmet og frivillige organisasjoner

Når du som privatperson lar andre personer utføre oppdrag for deg, er du i realiteten arbeidsgiver. Det medfører en del plikter vedrørende forskuddstrekk og innrapportering på a-melding. Mer informasjon om lønnsarbeid og forenklet oppgjør for private arbeidsgivere finner du hos Skatteetaten.no

Organisasjon har også plikter vedrørende forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør som en arbeidsgiver. Mer informasjon om skatt for frivillige og ideelle organisasjoner finner du hos Skatteetaten.no

Skattekort

Skattekortet ditt finner du i meldingsboksen din hos Altinn.no. Du må selv kontrollere at opplysningene i skattekortet er riktige. Skattekortet blir hentet elektronisk av din arbeidsgiver / Nav.

Mer informasjon angående skattekortet finner du på Person - Skatteetaten

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgivere er pliktig til å betale arbeidsgiveravgift for sine ansatte.

Arbeidsgiveravgiften beregnes av brutto lønn til ansatte. Satsen for arbeidsgiveravgiften følger den kommune hvor virksomheten har sitt hovedkontor. Hammerfest kommune ligger i sone 5 og har 0% i arbeidsgiveravgift.

A-ordningen

A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgaver, terminoppgaver, årsoppgave for skattetrekk og arbeidsgiveravgift, samt skjemaer fra NAV og SSB.

Mer informasjon om A-ordningen

Viktig å vite

  • A-meldingen leverer du fra lønnssystem eller direkte i Altinn.no
  • A-meldingen skal sendes inn for hver kalendermåned. Fristen for innsending er 5. i påfølgende måned.
  • 6 ganger i året må du betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for de to foregående måneder til skatteoppkreveren. Innbetalingsfrister er: 15.mars, 15.mai, 15.juli, 15.september, 15.november og 15.januar.
  • Bankkontonummer og KID-nummer får du automatisk informasjon om når du leverer via Altinn. Kontonummer og KID-nummer finner du også på Skatteetaten.no

Adresse

Skatteoppkrevingskontoret i Hammerfest

Besøksadresse

Kommunehuset 2 etg.
Storgata 17
9600 Hammerfest  

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

T 78 40 20 25

Send e-post

Kontonummer for skatt og arbeidsgiveravgift

6345.07.54066

Kontoret og telefonen er betjent hver dag mellom 08:00 – 15:00 for personlig avtale. Ta gjerne kontakt på forhånd for å avtale et møte.