Frister og forfallsdatoer for skatter og avgifter

De fleste frister og forfall er lovbestemt. Er fristen en lørdag, søndag, helligdag eller offentlig høytidsdag, utsettes den til påfølgende virkedag. Det er lovfestet at det ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter. Det kan i tillegg påløpe gebyrer. Her finner du en oversikt over de viktigste fristene.

Personlig skattyter- forskuddsskatt og restskatt

All restskatt over kr 1000,- deles inn i 2 forfall. Du mottar to betalingskort med forskjellige forfall i Altinn. Restskatt forfaller etter 3 uker og 8 uker etter skatteoppgjørsdatoen, men tidligst forfall 20.august.

Restskatt under kr 1000,- forfaller i sin helhet tidligst 20.august, eventuelt 3 uker etter skatteoppgjørsdatoen.

Tilleggsforskudd frist 31. mai.

Forskuddsskatt forfaller til betaling i fire like store terminer gjennom inntektsåret.

Forskuddsskatt   1. termin

15. mars

Forskuddsskatt   2. termin

15. mai

Forskuddsskatt   3. termin

15.   september

Forskuddsskatt   4. termin

15.   november

 

Upersonlig skatteyter- forskuddsskatt og restskatt

Forskuddsskatt 1. termin

15. februar (i avregningsåret)

Forskuddsskatt 2. termin

15. april (i avregningsåret)

Tilleggsinnbetaling

31. mai (i avregningsåret)

Restskatt

3 uker etter utlegg

Skatt under kr 100,- pliktes ikke innbetalt