Skatteattest

Når trenger du skatteattest?

Du trenger skatteattest hvis du skal levere varer og tjenester, tilbud og anbud til offentlig virksomhet. I tillegg til søknad om skjenkebevilling og løyve og for å dokumentere at virksomheten eller du som privat person ikke skylder skatt.

Skatteattest kan du bestille selv i Altinn. Attesten sendes elektronisk i PDF-format til din meldingsboks i Altinn.

En skatteattest er dokumentasjon på innbetalt merverdiavgift og skatt og skal ikke være eldre enn seks måneder. Som leverandør trenger du skatteattest hvis du skal levere varer og tjenester til stat eller kommune til en verdi over 500 000kroner eks mva. Som oppdragsgiver bør du be om skatteattest fra dine leverandører hvis du ønsker å fremstå som en seriøs kjøper av varer og tjenester.