Skatteinnkreving

Skatteinnkreving for Hammerfest kommune håndteres av skatteoppkrevingskontoret.

Skatteoppkrevingskontorets hovedoppgaver

  • regnskapsføring og fordeling av skatt og arbeidsgiveravgift
  • innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift
  • kontroll av arbeidsgivere
  • informasjon til arbeidsgivere og skattytere

Adresse

Skatteoppkrevingskontoret i Hammerfest

Besøksadresse

Kommunehuset 2 etg.
Storgata 17
9600 Hammerfest  

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

T 78 40 20 25

Send e-post

Kontonummer for skatt og arbeidsgiveravgift

6345.07.54066

Kontoret og telefonen er betjent hver dag mellom 08:00 – 15:00 for personlig avtale. Ta gjerne kontakt på forhånd for å avtale et møte.