Utleggsforretning

Har du ikke betalt det du skylder av skatt og avgifter innen betalingsfristen, har Skatteoppkrevingskontoret plikt til å undersøke om du har eiendeler vi kan selge for å dekke kravet. Da vil vi holde en utleggsforretning. Det betyr at vi undersøker hva du eier og tar pant i eiendelene dine.

Varsel om utleggsforretning

Vanligvis bestemmer vi i god tid hvor og når vi skal holde utleggsforretningen, slik at du får mulighet til å betale kravet. Tidspunkt og sted står i varselet. Vi gjennomfører utlegget selv om du ikke er til stede.

Mener vi at det kan bli vanskelig å gjennomføre utleggsforretningen dersom vi varsler deg på forhånd, kan vi holde utleggsforretningen uten varsel. Du vil da få beskjed om utleggsforretningen etter at den er gjennomført.

Pant i eiendeler

Vi tar vanligvis pant i bankinnskudd, bolig, bil, varelager eller driftstilbehør, men vi kan også ta pant i alt du eller bedriften eier som kan selges. Vi tar aldri pant i mer enn det som er nødvendig for å få dekket kravet.

Du har plikt til å fortelle oss om alt du eier som det er mulig å ta pant i.

Betalingsanmerkning

Du får en betalingsanmerkning når utleggsforretningen er registrert i Løsøreregisteret og Statens kartverk, selv om vi ikke har funnet noe å ta utlegg i. Hvis du betaler med en gang du får varsel om tid og sted, får du ikke betalingsanmerkning.

Hvis utleggsforretningen avsluttes med «intet til utlegg» (dvs. at vi ikke finner noe å ta pant i), blir registreringen stående i tre år eller til du har betalt hele kravet som er omfattet av utleggsforretningen.

Hvis utleggsforretningen avsluttes med at vi tar pant i eiendeler, blir registreringen stående til du har betalt hele kravet inklusive påløpte renter og gebyr.

Når hele kravet er betalt, får de aktuelle registrene beskjed om dette. Betalingsanmerkningen skal da slettes, og dette skjer normalt i løpet av en til tre uker.

Etter utleggsforretningen

Har vi tatt pant i bankkontoen din, må du sende oss en fullmakt slik at vi kan trekke det beløpet du skylder. Bruk fullmaktsskjemaet du fikk tilsendt sammen med utleggsforretningen. Da slipper du et ekstra gebyr for at vi skal få overført pengene.

Betaler du ikke kravet, forbereder vi salg av det vi har tatt pant i. Det er tingretten som står for salget.

Klage på utleggsforretning

Har vi tatt pant i eiendelene dine, kan du klage på utleggsforretningen, så lenge vi ikke har bedt tingretten om å selge dem. Vil du klage på hvilke eiendeler vi har valgt å ta pant i, må du gjøre dette innen en måned etter at pantet ble tatt. Klagen må sendes til Hammerfest Skatteoppkrevingskontor og må være undertegnet av deg.

Betale krav for å slippe utleggsforretning

Du må betale det du skylder pluss renter og omkostninger i god tid før utleggsforretningen holdes. Betaler du etter at du har fått varsel om utleggsforretning, må du gi oss beskjed om at du har betalt.

For å være sikker på at betalingen din blir registrert og utleggsforretningen avlyst, må du sende en kopi av betalingskvitteringen til !!! innen kl. 09.00 samme dag som forretningen skal holdes.

Lover

Nyttige lenker

Adresse

Skatteoppkrevingskontoret i Hammerfest

Besøksadresse

Kommunehuset 2 etg.
Storgata 17
9600 Hammerfest  

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

T 78 40 20 25

Send e-post

Kontonummer for skatt og arbeidsgiveravgift

6345.07.54066

Kontoret og telefonen er betjent hver dag mellom 08:00 – 15:00 for personlig avtale. Ta gjerne kontakt på forhånd for å avtale et møte.