Tilskudd til etablering i egen bolig

Hammerfest kommune ved Bolig- og eiendomsavdelingen har som oppgave å tildele tilskudd til etablering.  

Tilskudd til etablering kan være del av finansieringen ved kjøp av bolig, vanligvis i kombinasjon med startlån.

Tilskudd til etablering skal bidra til etablering i boligmarkedet for vanskeligstilte. Husstandens samlede situasjon og økonomi er avgjørende for søknadsbehandlingen. Det legges vekt på om den vanskelige situasjonen er av varig karakter, samt økonomi.

Hvem kan få tilskudd til etablering?

Tilskudd til etablering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd, etterspørselen etter tilsudd er stor og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. 

Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig, og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Mer informasjon fra Husbanken

Søke startlån eller tilskudd til bolig

Lover

Adresse

Bolig- og eiendomsavdelingen

Postadresse

Hammerfest kommune
Bolig- og eiendomsavdeling
Postboks 1224
9616 Hammerfest