Tilskudd til tilpasning av bolig

Tilskudd til tilpasning av bolig skal bidra til at eldre og funksjonshemmede får en bolig som over tid fungerer godt i forhold til bevegelsesvansker eller annen funksjonshemming.

Tilskuddet gis til enklere tilpasning av bolig, og vil som hovedregel kunne dekke godkjente kostnader inntil 40.000 kroner.

Tilskudd til tilpasning over 40 000 kroner skal tinglyses og nedskrives med 5 % pr år.

Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene enten helt eller delvis. Tilskudd gis til spesialtilpasning av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant.

Kriterier/vilkår

Tilskudd kan gis til:

  • Husstander som på grunn av funksjonshemming eller bevegelsesvansker har behov for spesialtilpasning eller mindre utbedringer av boligen.
  • Husstander med funksjonshemmet medlem som får merkostnader til nødvendig spesialtilpasning av boligen.

Tilskudd gis etter en vurdering både av søkers spesielle behov for tilpasning og av husstandens samlede økonomi.

Kostnadene knyttet til arbeidene vil være avhengig av den enkeltes særskilte behov, og dette vil bli sett i sammenheng med den enkeltes økonomiske evne.

Ved vurderingen vil det bli lagt vekt på at husstanden skal kunne ha nok disponible midler igjen til nødvendig livsopphold.

Hvis husstanden har tilstrekkelig egne oppsparte midler til å dekke kostnadene, kan søknader om tilskudd bli avslått eller tilskuddet kan bli redusert.

Mer informasjon hos Husbanken.no

Søke startlån eller tilskudd til bolig

Adresse

Bolig- og eiendomsavdelingen

Postadresse

Hammerfest kommune
Bolig- og eiendomsavdeling
Postboks 1224
9616 Hammerfest