Miljøstasjoner – farlig avfall

Farlig avfall fra husholdningene kan leveres til miljøstasjonene eller til avfallsanlegget på Grøtnes.

Med farlig avfall (tidligere spesialavfall) i husholdningene menes miljøfarlig avfall eller giftige stoffer/væsker. Farlig avfall er gratis å levere for husholdningene.
Farlig avfall bør leveres i originalemballasjen og korker/lokk må være satt godt på.
Alt innsamlet farlig avfall formidles videre til godkjente operatører som sørger for miljøriktig behandling.

Miljøstasjoner finnes på følgende steder i kommunen:

  • Ved Esso på Fuglenesveien.
  • På nedsiden av Circle K i Rypefjord.
  • Coop Marked i Kvalsund

Adresse

Finnmark ressursselskap AS

Renovasjon i Hammerfest håndteres av Finnmark ressursselskap AS. Alle henvendelser om renovasjonstjenesten må rettes til dem, se kontaktinformasjon under.

Hammerfest ressursselskaps hjemmeside

Leveringsadresse, sorteringsanlegg

Grøtnes - Kvalsund

Postadresse

Postboks 6
9611 Rypefjord

M 480 96 600
Send e-post