Graving i offentlig vei

Om gravetillatelse

Spørsmål om graving i vei og gravetillatelse rettes til Servicekontoret.

Arbeidsvarsling

Vi viser til Håndbok N301 Arbeid på og ved vei – krav og retningslinjer til varsling og sikring.

For å kunne utføre arbeid på eller ved kommunal og offentlig vei ( nærmere enn 4 meter fra fortau), skal det søkes om arbeidsvarlig til Hammerfest kommune. Dette gjelder også privat vei hvis den brukes til allmenn ferdsel.

Ansvarlig søker skal ha arbeidsvarslingskurs del 2.

De som skal arbeide på eller ved vei skal ha arbeidsvarslingskurs del. 1.

Søknaden rettes til:

E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no

De som godkjenner varslingsplan på kommunal vei har e-post:

Svein.gamst@hammerfest.kommune.no

Riksvei

For arbeid på eller ved riksvei skal Statens vegvesen godkjenne varslingsplan. Du finner søknadsskjema, mal for arbeidsvarslingsplan og kontaktinfo på Statens vegvesen sine nettsider - Gravetillatelse.

Fylkesvei

For arbeid på eller ved fylkesvei skal Troms- og Finnmark fylkeskommune ha egen søknad.
Søknadsskjema finner du på deres nettside.

Vegkart

Oversikt over hva som er riksvei og hva som er fylkesvei finner du på Statens vegvesen sitt vegkart.