Fuglenes skole

Fuglenes skole er daglig arbeidsplass for ca. 180 personer:
146 elever og 31 ansatte.

Forpliktelser

Fuglenes skole forplikter seg til å drive skolen i tråd med Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, Kunnskapsløftet og etter lovverk og regelverk som til enhver tid gjelder for grunnskolen.          

Fuglenes skole kan tilby

 • Undervisning i henhold til vedtatte planer, lover og forskrifter
 • Undervisning som så langt det er mulig ivaretar elevens rett til tilpasset opplæring
 • Friminutt med tilsyn av flere voksne
 • Omsorg og vern ut fra den enkelte elevs  varierende behov
 • Kontakt med eksterne instanser, PPT, barnevernet, helsesøster m.fl. når det er behov for det
 • Særskilt tilrettelagt undervisning til elever med behov for dette
 • SFO til elever i 1. – 4. klasse. Inntak etter søknad
 • Stabilt personale med høy faglig og sosial kompetanse. Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningsloven § 13
 • Melk til alle som ønsker det- mot betaling
 • Gratis frukt-ordning
 • Flerkulturell erfaring
 • Fin beliggenhet og gode uteområder

Skolen forventer

 • at hjemmene følger opp barnas arbeid på skolen, med tilsyn og aktuell hjelp med lekser
 • at hjemmene sender med det som er nødvendig for at skolearbeidet skal gå greit. Husk også på klær tilpasset været!
 • at barna sendes til skolen i god tid slik at de er på plass før undervisningen starter
 • at utstyr til kroppsøving, - og andre timer som krever spesielt utstyr, er med hver gang.
 • at barna har med niste hver dag,
 • at barna møter forberedt
 • at foresatte snakker positivt om skolen og de ansatte, og på den måten skaper positive holdninger hos barna.
 • at foresatte tar kontakt med skolen omgående dersom barna forteller noe som foresatte ikke kan akseptere eller tro