Helsesykepleier

Velkommen til Skolehelsetjenesten!

Har du spørsmål eller bekymringer rundt ditt barns helse, trivsel eller utvikling, er du velkommen til å ta kontakt med meg som helsesykepleier på skolen. Jeg er fast på skolen tirsdager fra kl. 08.00 – 14.45, men nås ellers på telefon eller mail.

Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen.
Ved sykdom kontaktes fastlege.

Aktuelle problemstillinger pg temaer som elever, foreldre og lærere kan ta opp

  • trivsel
  • klassemiljø
  • når eleven ikke vil / gruer seg til å gå på skolen
  • mobbing
  • når eleven er svært urolig og ukonsentrert
  • grensesetting
  • pubertet
  • hjemmeforhold
  • Spørsmål vedr. høyde, vekt, syn, hørsel.

De som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.
Velkommen!

Helsesykepleier


Anita Jensen

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 24 12
Mobil : 916 45 980

Trefftid på skolen: Tirsdager 08:30 – 14:45