Visjon

Fuglenes skole laget en visjon som skal styre vårt arbeid

  • Trygghet. Vi skaper trygge elever gjennom forutsigbarhet og tydelige voksne.
  • Kollektiv. Det er vår skole og våre elever.
  • Lærende. Vi legger vekt på å utnytte personalets styrker.
  • Læring.  Vi bruker læringsstrategier og vektlegger grunnleggende ferdigheter.
  • Lojalitet. Vi er lojale til vedtak og avtaler.
  • Evaluering. Vi evaluerer kontinuerlig vårt arbeid med elever.
Biblioteket
Tittel Publisert Type
Kontrakt for meråpent bibliotek

20.09.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Kontrakt for meråpent bibliotek.docx