Fuglenes SFO

«Fokus på læring - trygghet for alle»

Formål og innhold

I følge vedtektene skal SFO være et omsorgs- og aktivitetstilbud utenom den obligatoriske skoledagen. Vi skal gi tilbud om lek, allsidig aktivitet og samvær med andre barn og voksne. Trygghet og trivsel skal vektlegges.

Vi skal bidra til at barn får en trygg og stabil barndom, i nært samarbeid med de foresatte.

Barn vokser og lærer, handler og utvikler seg også i fritiden.

På  SFO har vi flotte og romslige lokaler der det foregår lek og aktiviteter. SFO har variert lekeutstyr blant annet innenfor forming, konstruksjonslek, rollelek, bøker og spill. Vi har et godt samarbeid med skolen, hvor vi har anledning å bruke skolens mange lokaler som gymsal, formingssal og foajé.

En gruppe barn med refleksvester sitter i ring rundt et bål i sneen. Tre voksne står ved bålet og ordner. - Klikk for stort bilde

Praktisk informasjon

Åpningstid: 07:15 – 16:15

SFO går ut med barna 08:00 og er ute til skolen begynner 08:15. Barna som da kommer 08:00 må ha uteklær på seg, slik at de slipper å gå inn for å kle på seg. De barna som skal spise frokost på SFO bør komme før kl 07.40, slik at vi får mulighet til å gå ut kl 08.00.

Barna må ha frokost med seg, men de vil få drikke. Eter skoletid spiser de barna som går på SFO lunsj på SFO. Resten går hjem.

Vi forventer at foreldre ikke ringer for å lage avtaler som skal skje på ettermiddagen, men at barna får skriftlig beskjed med til skolen, eller har faste avtaler. Dette for å unngå mange telefoner på ettermiddagen. 

Alle skal ha innesko, og husk å merke klærne. Husk å sjekke om barnet ditt har nok skifteklær.

Ved for sent henting av barna får foreldrene et gebyr på kr 238,- pr påbegynt halvtime. Barna skal forlage skolen/SFO senest 16:15.

SFO vil prøve å være mye ute dette året, og det vil være fokus på sunt kosthold og fysisk aktivitet.

Det er viktig at vi får tilbakemelding på SFO når barna ikke kommer. Dette hvis de står oppført at de kommer i ferier. Dette for å kunne planlegge turer og aktiviteter.

I ferier og på elevfrie dager så må barna ha med seg frokost og et brødmåltid som vi spiser ca 10:00.

Turdag

På onsdager vil det bli turdag. Da drar vi på tur ca kl 13.00 og er tilbake på SFO ca kl 15.00. Når man er på tur blir man av og til litt våt, og det er derfor viktig at barna har skifteklær i garderoben til en hver tid slik at man ikke trenger å bekymre seg for dette.      

Dagplass

Avtale om kjøp av dagplass i SFO kan inngås når man har behov for det. Forutsetning er at det er kapasitet til å ta inn et ekstra barn for en eller flere dager. Plassen koster kr. 100,- pr. dag + kost.

Sommer-SFO

I sommerferien er det 1. trinn som har SFO tilbud. 2. – 4. trinn kan kjøpe dagplass ved behov. Før sommerferien sender vi ut et skjema for å kartlegge hvor mange barn som skal benytte seg av SFO.

Bruk av halv plass.

Halv plass er inntil 10 timer i uken. Tiden som teller er tiden før undervisningen begynner og etter at undervisningen er sluttet. SFO er åpent når det ikke er undervisningstid. På dager med skolefri kan barn med halv plass være på SFO i 4,5 timer.

Åpningstider

Mandag – fredag

07:15 – 16:16