Baksalen skole

Baksalen skole ble tatt i bruk til skolestart 2017–18.
Vi har ca. 300 elever og om lag 60 ansatte ved skolen.
 

Baksalen Skole er et moderne bygg med gode tekniske anlegg og høy grad av moderne automatikk. Alle trinn har gode løsninger både når det gjelder areal og IT-løsninger.
Vi har god tilgang til rene spesialrom som for eksempel grovverksted, forskerrom og heimkunnskap.

Alle elevene har læringsbrett. Lesing som grunnleggende ferdighet er noe vi vektlegger svært høyt.

Inkludering, positivitet, samarbeid, respekt og trygghet er våre kjerneverdier. Disse verdiene vil danne grunnlaget for utviklingsarbeidet vårt i årene som kommer.