Skjulte bokskatter kommer frem

Velkommen til Billedbokhylla

Mange gode billedbøker blir gamle og utslitt og forsvinner fra både bibliotek og bokhandler.

Nå er en god del av disse bokskattene likevel blitt tilgjengelig via internett.

Nasjonalbiblioteket har begynt å skanne norske bøker, deriblant billedbøker, og gjort dem tilgjengelig for alle som har internett i Norge. Dette gjelder bøker frem til og med år 2000.

Hammerfest bibliotek har laget en egen base hvor vi har samlet de elektroniske billedbøkene fra Nasjonalbiblioteket, via vårt biblioteksystem.

Her finner du en liste over billedbøkene vi har samlet så langt, og her kan du selv søke etter forfattere, titler og emner blant disse bøkene

Gi tilbakemelding

Dessverre er det ikke alle bøkene som har like god billedkvalitet i de digitale versjonene.

Dere som bruker Billedbokhylla kan gi beskjed direkte til Nasjonalbiblioteket om dere vil. Når dere er inne på en bok som har dårlig kvalitet, finner dere et symbol øverst til høyre på skjermen. Det er en i, i en svart snakkeboble. Her får dere opp en tekst og en lenke til en mailadresse.

Det er mange billedbøker som ennå ikke er kommet inn i basen, hverken hos oss eller Nasjonalbiblioteket. Vi vil utvide samlingen vår med ujevne mellomrom, og tar gjerne imot tips fra dere hvis det er bøker dere savner. Husk, foreløpig gjelder det bøker som er fra år 2000 og eldre.

 

Den vakre logoen vår er laget av Katarina Huemer Fredriksen.