Ordensreglement

Hammerfestskolen har et ordensreglement som gjelder alle grunnskolene i Hammerfest.
I tillegg har Breilia skole et lokalt, utfyllende ordensreglement.

I ordensreglement for Hammerfestskolen, står det i § 2:
«Ved behov kan den enkelte skole lage utfyllende ordensregler tilpasset skolen.»