FAU på Breilia skole

Foreldrerådets arbeidsutvalg

Når du har barn på skolen, er du automatisk en del av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – én eller flere fra hver klasse. Til sammen utgjør de et utvalg som skal ha mulighet til å påvirke skolehverdagen og være en konstruktiv samarbeidspartner for skolen. FAU kan komme med råd og innspill, men også ta opp saker på eget initiativ.

Alt du trenger å vite om Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

FAU medlemmer 2023 - 2024 (PDF, 92 kB)

Artikkelliste