Informasjon til 7. trinn

7. trinn
Tittel Publisert Type
Fag som er valgbare på ungdomstrinnet- høst 2024

Utfyllende informasjon om valg av fag på ungdomstrinnet

29.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fag som er valgbare på ungdomstrinnet- høst 2024.pdf
Samisk undervisning - innmeldingsskjema 8. trinn

For de som skal søke om samisk

16.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samisk undervisning - innmeldingsskjema 8. trinn.pdf
Sprakvalg-infoark ung elev bokmal 2016

Informasjon om språkvalg fra fremmedspråksenteret.

14.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sprakvalg-infoark ung elev bokmal 2016.pdf
Å gjøre valg i IST

Hjelp til hvordan man går fram for å legge inn ønskene sine om alle valgbare fag.

29.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Å gjøre valg i IST.pdf