Slik legger du inn ønskene dine i IST

Tidligere har hele "gamle" Finnmark fylke vært en inntaksregion. I Desember -21 vedtok politikerene på fylket å innføre tre inntaksregioner i Finnmark.

Alle avgangselever i grunnskolen, skal få tilsendt MinID automatisk i løpet av desember/januar, det skoleåret de går på 10. trinn. Dersom de ikke har fått tilsendt, kan det være at de har fra før. Sjekk om de er lagret som brukere allerede. Det kan være i forbindelse med ekstrajobb, skolebuss eller annet. Elevene kan også bruke BankID til å logge inn i vigo. Vær ute med å teste innloggingen i god tid før søknadsfrist. Sjekk informasjonen nedfor: