📃 Manuelle skjemaer for utfylling på papir – Fjordtun skole

Vi anbefaler alle som kan, å bruke våre digitale skjemaer.
Hvis du ikke kan eller ønsker å bruke digitale skjemaer, kan du skrive ut pdf-versjoner herfra, fylle ut og sende til 

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest

NB! Ikke send personlig eller sensitiv informasjon med e-post

Skole og utdanning
Tittel Publisert Type
Fritak fra religionspregede aktiviteter i skolen – melding – (0022) 2022-12-09

09.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fritak fra religionspregede aktiviteter i skolen – melding – (0022) 2022-12-09.pdf
Krav om sletting av gyldig fravær fra skole – (0072) 2023-12-28

28.12.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Krav om sletting av gyldig fravær fra skole – (0072) 2023-12-28.pdf
Permisjon fra undervisning – søknad (0009) 2022-12-09

13.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Permisjon fra undervisning – søknad – (0009) 2022-12-13.pdf
Redusert foreldrebetaling i SFO – søknad (0036) 2022-09-22

29.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Redusert foreldrebetaling i SFO – søknad (0036) 2022-09-22.pdf
Skole - klage på karakterer – (0072) 2022-12-09

09.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skole - klage på karakterer – (0072) 2022-12-09.pdf
Skole - Leksehjelp, på- og avmelding – (0071) 2022-12-09

09.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skole - Leksehjelp, på- og avmelding – (0071) 2022-12-09.pdf
Skole – melding om hjemmeopplæring – (0104) 2022-12-13

02.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skole - melding om hjemmeopplæring – (0104) 2022-12-13.pdf
Skole – samtykke til tilgang på elevinformasjon for steforelder – (0099) 2022-12-13

02.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skole - samtykke til tilgang på elevinformasjon for steforelder – (0099) 2022-12-13.pdf
Skole – Særskilt tilrettelegging av eksamen – søknad – (0068) 2022-12-09

09.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skole – Særskilt tilrettelegging av eksamen – søknad – (0068) 2022-12-09.pdf
Skole - søknad om bytte av skole – (0060) 2022-12-13

13.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skole - søknad om bytte av skole – (0060) 2022-12-13.pdf
Skolebytte ved flytting – melding – (0024) 2022-12-09

02.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skolebytte ved flytting – melding – (0024) 2022-12-09.pdf
Skoleskyss - helseerklæring

19.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skoleskyss - helseerklæring.pdf
Skoleskyss - søknad

19.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skoleskyss - søknad.pdf
Utdanningsstøtte og -lån for særskilte studentgrupper – søknad

01.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utdanningsstøtte og -lån for særskilte studentgrupper – søknad (0046) 2022-12-01.pdf