Fjordtun skole

Fjordtun skole ligger sentralt plassert i Rypefjord i Hammerfest kommune. Skolen er daglig arbeidsplass for ca 300 personer – 33 lærere, 10 assistenter og teknisk personale, renholdere, vaktmester og kontorsekretær.

Fjordtun skole tilbyr

 • Undervisning i henhold til vedtatte planer, lover og forskrifter - samt skolens egen programerklæring
 • Halt nye og flotte undervisningslokaler. Bygget for å ivare ta den enkelte elevs læring; herunder også den enkeltes elevs rett til tipasset opplæring
 • Varierte undervisningslokaler – kursrom, auditorium, stillerom/lesesal, samarbeidsrom, grupperom m.m.
 • Rådgivertjeneste for alle elever på ungdomstrinnet
 • Bemannet informasjonssentral/bibliotek.
 • Meget godt utbygd infrastruktur på IKT
 • Daglig fysisk fostring for alle elever
 • Sosial læreplan som ivaretar alle skolens brukere
 • Omsorg og vern ut fra den enkelte elevs varierende behov
 • Kontinuerlig og løpende kontakt med eksterne instanser som f.eks. PPT, barnevernet, BUP m.fl.
 • Fast ukentlig helsesøstertjeneste for alle elever på ungdomstrinnet
 • Særskilt tilrettelagt opplæring til elever med behov for dette
 • SFO til elever på 1.-4. trinn. Inntak etter søknad
 • Stabilt personale med høy faglig og sosial kompetanse. Alle ansatte har taushetsplikt etter forvaltningsloven  13.
 • Gratis melk og frukt til alle elever
 • Skolekantine for alle elever på 7.-10. trinn
 • Flerkulturell erfaring
 • Fokus på å etablere et godt voksenmiljø gjennom positiv organisasjonsutvikling, tydelige roller og klart definerte ansvarsområder.
 • Fantastisk beliggenhet med meget gode uteområder – flott indre skolegård, stor fotballbane, stort vann med bade- og fiskemuligheter (ørret og røye), gode turmuligheter samt elv, hav og fjord i umiddelbar nærhet

Fjordtun skole forplikter seg til å drive opplæring i tråd med Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen og Kunnskapsløftet og etter lover og regelverk som til enhver tid gjelder for grunnskolen.