Hammerfest kommune har en trivselskontakt som skal bidra i forebyggende og avhjelpende arbeid i barnehager og skoler med læringsmiljø, trivsel og mobbing. 

Alle elever har rett til et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Gi beskjed hvis en elev ikke har det bra på skolen!