Ingrid Flatøy

Inspektør
Arbeidsområder: elevadministrasjon, samarbeid kulturskole–grunnskole, Den kulturelle spaserstokken, barnekor. 

Ingrid Flatøy er inspektør i kulturskolen. Hun har jobbet som lærer i Hammerfest kommune siden 2008. Ingrid er utdannet allmennlærer med blant annet estetiske fag og ledelse som en del av fagkombinasjonen. Hun har spilt kornett i korps i en årrekke og driver aktivt med sang på hobbybasis.