Baksalen skole

Om oss

Baksalen Skole er et moderne bygg med gode tekniske anlegg og høy grad av moderne automatikk. Alle trinnareal har gode løsninger både når det gjelder areal og IT-løsninger.
Tilgangen til rene spesialrom som f.eks grovverksted, forskerrom og heimkunnskap er god.