Kulturskolen driftes på rødt nivå

Vi kan åpne dørene.....litt. 

Etter de nye forskriftene kan vi åpne dørene litt her på kulturskolen. 

De av våre elever, til og med 10.trinn, som går på individuell undervisning kan få møte opp på kulturskolen for å motta sin undervisning. Hoveddør kan være stengt, men da vil læreren din møte deg og slippe deg inn. Husk håndvask og avstand. Vi ønsker at våre elever kommer uten foresatte. Alle elever vil bli kontaktet av sin lærer for å avtale tidspunkt for sin time. 

For de av våre individuelle elever som går på videregående eller er eldre, vil vi tilby digital undervisning. Våre lærere vil ta kontakt for å avtale tidspunkt. 

Dans vil i uke 23 foregå utendørs. Sigyn inviterer til dans i Frysa. Vi følger ordinær timeplan. Sigyn vil sende ut nærmere informasjon til dansegruppene. 

Musikklek, barnekor og strykeorkester må dessverre ta litt tidligere sommerferie. Egen informasjon sendes ut til de aktuelle gruppene. 

Vi på kulturskolen skal sørge for gode rutiner innen smittevern. Det vil bli vasket på overflater mellom hver elev. 

Husk håndvask, avstand og dersom du har symptomer må du holde deg hjemme.