Oppstart drama i kulturskolen

Kulturskolen starter opp med dramatilbud. 

Som flere kjenner til har kulturskolen, i samarbeid med ungdomstjenesten, hatt dramatilbud på Bootleg. 

Kulturskolen viderefører tilbudet med dramagruppe med oppstart i uke 4. 

Dramatilbudet er et tilbud for elever som går i 5.-10.trinn. Det blir øvelser hver onsdag fra og med 24.januar. 

Sted: Kulturskolen, 3. etg på AKS  -  dansesal. 

Tid: Onsdager klokka 17.00-18.30 

Lærer: Stig Riibe 

Kontingent: 350 .- pr. måned - ved utmelding løper kontingent ut måneden man sier opp. 

For påmelding kan du følge  denne linken. 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Ingrid Flatøy 

Stig Riibe - lærer på drama Ingrid Flatøy