Dette er kulturskolen

Hammerfest Kulturskole tilbyr opplæring innen de fleste musikkinstrumenter, dans, musikkterapi, visuell kunst og kunst og håndverk. Skolen ble opprettet i 1975 som Hammerfest Musikkskole og ble Musikk- og Ballettskole i 1989.  Fra 1995 fikk skolen status som Hammerfest Kulturskole og er en av de største kulturskolene i Finnmark.

Hammerfest Kulturskole har egne, flotte, tilrettelagte lokaler i Arktisk Kultursenter. Her disponerer Kulturskolen dansesal «Martha Andersen», flere undervisingsrom, og større øvingrom for musikkensembler «Magnus Larsen».

Hammerfest kulturskole prioriterer i elevopptak barn og ungdom, men tar også inn voksne elever ved ledig kapasitet. Kulturskolen tilbyr også dirigenttjenester for kor, korps og orkester. Hammerfest kulturskole har et tett samarbeid med kommunens grunnskoler, ungdomstjeneste, eldre omsorg samt andre kommunale etater og næringslivet.

Hammerfest kulturskole er et lokalt, kulturelt ressurssenter og samarbeider med lokale og regionale aktører, både i det frivillige og profesjonelle kulturfeltet: Arktisk kultursenter, Davvi, DanseFestival Barents, Scene Finnmark, HATS, Norges musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo, Norsk kulturskoleråd og regionens kulturskoler er viktige samarbeidspartnere. Kulturskolen leverer dirigenttjenester til Hammerfest damekor. Kulturskolens ansatte er aktive drivkrefter i mange kulturelle lag og foreninger så som Hammerfest storband og Oppstryk Finnmark. 

Hammerfest kulturskole tilbyr også utøvende tjenester og har eget ensemble, som består av profesjonelle musikere ansatt i kulturskolen. 

Skolen har rundt 350 elevplasser og 12 ansatte.