Friplassordning i Hammerfest Kulturskole

Hammerfest Kommune har som mål at alle barn og unge skal ha mulighet til kunst og kulturopplæring.

Hensikten med friplassordningen er å kunne tilby barn og unge, bosatt i Hammerfest Kommune, en elevplass i kulturskolen uavhengig av foresattes økonomi. Kommunestyret har i juni vedtatt friplassordningen gjeldende fra skoleåret 2021/2022 med inntil 15 friplasser.

Retningslinjer for søknad:

  1. Friplass tildeles etter søknad etter at elevplass er utdelt.
  2. Det kan søkes friplass dersom husholdningens samlede nettoinntekter ikke overskrider 4G (474 480,- pr 01.05.2023) eller 3G (355 860,- pr 01.05.2023) for enslige forsørgere.
  3. Siste års selvangivelse må vedlegges i søknaden. Eventuelle endringer i situasjonen må dokumenteres.
  4. Det kan søkes om 1 friplass per elev.
  5. Det søkes om en friplass for et skoleår ad gangen.
  6. Søknadsfrist for høstsemester er 15. september. Elever som starter etter nyttår har søknadsfrist 15. februar.

Elektronisk søknadsskjema