3.6 - Kulturskolen

Prisliste 2022

Kulturskolen
Avgiftsart Beløp
Elevkontigent barn under 18 år 3143,00
Elevkontigent barn, søskensats (50 % rabatt) 1573,00
Elevkontigent voksen 4399,00
Instrumentleie 715,00
Materialavgift for elever på kunstfag 600,00
Kurs av inntil 10 ukers/gangers varighet, voksne, inklusiv materialavgift. 1775,00
Kurs av inntil 10 ukers/gangers varighet, barn 975,00
Leie dirigent per time * 506,00
Distrikts baserte kulturtilbud 1 000,00
Refusjon lærertime grunnskolen Faktiske utgifter
Refusjon lærertime andre kommunale og offentlige instanser Faktiske utgifter
Salg av timer til videregående skole Faktiske utgifter

Med barn menes barn/ungdom som er under 18 år.
Elevkontingenten er for ett skoleår, og faktureres månedlig september – juni.

* I tillegg kommer eventuelle kvelds- / lørdags- / søndagstillegg og kjøring.