3.6 - Kulturskolen

Prisliste 2021

Kulturskolen
Avgiftsart Beløp
Elevkontigent barn under 18 år 3 060,00
Elevkontigent barn, søskensats (50 % rabatt) 1 531,00
Elevkontigent voksen 4 283,00
Instrumentleie 615,00
Materialavgift for elever på kunstfag 553,00
Kurs av inntil 10 ukers/gangers varighet, voksne, inklusiv materialavgift. 1 716,00
Kurs av inntil 10 ukers/gangers varighet, barn 921,00
Prosjekttimer * 277,00
Leie dirigent per time * 492,00
Distrikts baserte kulturtilbud 1 000,00
Refusjon lærertime grunnskolen Faktiske utgifter
Refusjon lærertime andre kommunale og offentlige instanser Faktiske utgifter
Salg av timer til videregående skole Faktiske utgifter

Med barn menes barn/ungdom som er under 18 år.
Elevkontingenten er for ett skoleår, og faktureres månedlig september – juni.

* I tillegg kommer eventuelle kvelds- / lørdags- / søndagstillegg og kjøring.