Priser for elevplass i kulturskolen

Kontingentsatser
Gebyr Sats 2024
Elevkontingent barn (under 18 år) 3 500
Elevkontingent barn, søskensats - 50% (1. søsken betaler full pris) 1 750
Elevkontingent voksen 4 870
Flere fag, barn - 50% fra fag nr 3 1 750
Flere fag, voksen - 50% fra fag nr 3 2 435
Kurs av inntil 10 ukers/gangers varighet, barn 1 070
Kurs av inntil 10 ukers/gangers varighet, voksne 2 040
Materialavgift, kunst og andre undervisningsfag 695
Tillegg for gruppeundervisning, barn - 50% (for elever som også har individuell undervisning) 1 750
Tillegg for gruppeundervisning, voksen - 50% (for elever som også har individuell undervisning) 2 435
Satsene for elevkontingent, materialavgift og instrumentleie gjelder for ett skoleår. Avgiftene fordeles på månedlige fakuraer i perioden september – juni.

Leiesatser og salg av tjenester

Leiesatser og salg av tjenester
Gebyr Sats 2024
Instrumentleie 1 070
Leie av dirigent, per time * 590
Refusjon lærertime, andre kommunale og offentlige instanser Faktisk kostnad
Refusjon lærertime, grunnskolen Faktisk kostnad
Salg av timer til videregående skole Faktisk kostnad
' I tillegg kommer eventuelle kvelds-/lørdags-/søndagstillegg og kjøring.