Orientering til foresatte

Kulturskolen er en arena for læring, opplevelse, kreativitet og utvikling innen estetiske fag. Det viktigste du som foresatt kan gjøre er å vise din interesse for faget barnet går på og legge til rette for gode øverutiner hjemme slik at øving blir en naturlig del av hverdagen. Du trenger ikke kunne spille, danse eller tegne selv. Forskningen har vist at utøvelse av estetiske fag i barne- og ungdomsårene utvikler blant annet kognitive, motoriske og sosiale ferdigheter. Barnet uttrykker seg selv og sin kreativitet alene og i samhandling med andre. Å mestre for eksempel å spille  et instrument, lære nye danseteknikker og koreografier og utvikle sin tegneteknikk tar tid, og denne prosessen er viktig læring. Man lærer at med målrettet arbeid, kreative og smarte øvingsmetoder og med utholdenhet er allting mulig.

Inspirer barnet til å delta i Kulturskolens fellesprosjekter og samspill. I samspills- og fellesprosjekter arbeider vi innenfor og på tvers av faggrupper. Samspill- og fellesprosjekter utvikler empati, samarbeidsevne, sosiale kompetanse og gir gode sosiale opplevelser.

Kulturskolens forventinger til foresatte

Vi forventer at foresatte holder seg godt oppdatert og bruker aktivt både speedadmin.dk og hjemmesiden.

Følg opp barnets øving hjemme. Minn dem på å øve jevnlig, og sett deg inn i hva de holder på å lære.

For tenåringselever gjelder det å skape gode og private rammer rundt øvingen, for eksempel tilgang til et øvingsrom hvor man kan øve med ro uten forstyrrelser. Vis interesse, men husk at press og mas kan ofte skape motsatt effekt.

Sjekk at kontaktinformasjon vi har om dere er oppdatert. Kulturskolen sender beskjeder på epost og telefon.

Sørg for at barnet ditt kommer presist til undervising. Det er lurt å møte opp 5-10 minutter før enetimer og 10 minutter før samspill/fellesøvelser.

Vis interesse for de aktiviteter barnet er med på. Kom på konserter og forestillinger og inviter gjerne familie og venner.

Sett deg inn i elevreglement og regler. Disse finner du på hjemmesiden. Husk også de beskjeder og råd du får av læreren.

Sørg for at barnet har utstyret det trenger til undervising og konsert: korrekt danseutstyr, instrument, spillebøker, konsertklær og sko.

Øving

Jevnlig øving hjemme er forutsetning for mestring, motivasjon og fremgang. Det er ikke alltid barnet synes det er like gøy å øve, her kan foresatte hjelpe til. De yngste barna kan ikke bære ansvaret om øving alene. Kulturskolen forventer foresatte til å følge opp øvingen inntil barnet kan ta ansvar for det selv. Det kan være lurt å finne en fast øvetid og lage avtaler med barnet om øving.

Prøv å gjøre øvingen så morsomt og kreativt som mulig. Spør læreren om tips, for eksempel kan dere arrangere huskonserter for familie og venner. Det er naturlig at at motivasjonen går litt opp og ned. Det lurt fortelle læreren om barnet er umotivert. Sammen er det lettere å finne gode løsninger.